Πυράντοχες μεταλλικές πόρτες κοινόχρηστων χώρων ξενοδοχείου.
Πυράντοχες 30 λεπτών, 60 λεπτών, 90 & 120 λεπτών.
Από την Loft.

Πυράντοχες μεταλλικές πόρτες κοινόχρηστων χώρων ξενοδοχείου.
Πυράντοχες 30 λεπτών, 60 λεπτών, 90 & 120 λεπτών σε πάρα πολλά σχέδια, με ζωντανές αποτυπώσεις στο φύλλο.

Ενδεικτικά χρώματα RAL για Πυράντοχες μεταλλικές πόρτες κοινόχρηστων χώρων ξενοδοχείου.
Πυράντοχες 30 λεπτών, 60 λεπτών, 90 & 120 λεπτών.

Πυράντοχες μεταλλικές πόρτες κοινόχρηστων χώρων ξενοδοχείου.
Πυράντοχες 30 λεπτών, 60 λεπτών, 90 & 120 λεπτών.
Από την Loft.

Thumb1
« Πίσω