Σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας. Για σοβά ή γυψοσανίδα. Ομαλή κύληση του φύλλου εσωτερικά, με εύκολη τοποθέτηση εκ των υστέρων ξύλινης κάσας και φύλλου.

Εξοικονόμηση χώρου στο σπίτι με το σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας.
Δεν απαιτείται τοιχοποιία.
Το σύστημα μας είναι έτοιμο για σοβάτισμα ή γυψοσανίδα.
Πάχος τοίχου μόνο 12 εκατοστά.

Εξοικονόμηση χώρου στο σπίτι με το σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας.
Δεν απαιτείται τοιχοποιία.
Το σύστημα μας είναι έτοιμο για σοβάτισμα ή γυψοσανίδα.

Εξοικονόμηση χώρου στο σπίτι με το σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας.
Δεν απαιτείται τοιχοποιία.
Εδώ βλέπουμε το σύστημα μας πριν σοβατιστεί.

Εξοικονόμηση χώρου στο σπίτι με το σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας.
Δεν απαιτείται τοιχοποιία.
Μέσα του σύρεται πολύ απαλά η πόρτα μας, με πάχος τοίχου μόνο 12 εκ.

Σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας. Για σοβά ή γυψοσανίδα. Ομαλή κύληση του φύλλου εσωτερικά, με εύκολη τοποθέτηση εκ των υστέρων ξύλινης κάσας και φύλλου.

Σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας. Για σοβά ή γυψοσανίδα. Εξοικονόμηση χώρου και κόστους με μια εύχρηστη και διαχρονική λύση.

Σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας. Για σοβά ή γυψοσανίδα. Ομαλή κύληση του φύλλου εσωτερικά, με εύκολη τοποθέτηση εκ των υστέρων ξύλινης κάσας και φύλλου.

Σύστημα εσωτερικά συρόμενης πόρτας. Για σοβά ή γυψοσανίδα. Εξοικονόμηση χώρου και κόστους με μια εύχρηστη και διαχρονική λύση.

Thumb1
« Πίσω