Μεταλλικές πόρτες, απλές ή πυράντοχες.
Βαμμένες με ειδικές βαφές σε πολλά χρώματα.
Πυράντοχες 30 λεπτών, 60 λεπτών, 90 & 120 λεπτών.

Μεταλλικές πόρτες, απλές ή πυράντοχες.
Βαμμένες με ειδικές βαφές σε πολλά χρώματα.
Πυράντοχες 30 λεπτών, 60 λεπτών, 90 & 120 λεπτών σε πολλά σχέδια και ζωντανές αποτυπώσεις στο φύλλο.


Ενδεικτικά χρώματα RAL για μεταλλικές πόρτες, πυράντοχες ή απλές.
Πυράντοχες 30 λεπτών, 60 λεπτών, 90 & 120 λεπτών.

Thumb1
« Πίσω