Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με πιστοποιημένη αντίσταση στην διάρρηξη κλάσης 3 (Class 3) και κλάση 4 (Class 4). Ηχομονωτικές, θερμομονωτικές. Σε πολλές αποχρώσεις και είδη.

Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με πιστοποιημένη αντίσταση στην διάρρηξη κλάσης 3 (Class 3) και κλάση 4 (Class 4). Ηχομονωτικές, θερμομονωτικές. Σε πολλές αποχρώσεις και είδη.

Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με πιστοποιημένη αντίσταση στην διάρρηξη κλάσης 3 (Class 3) και κλάση 4 (Class 4). Ηχομονωτικές, θερμομονωτικές. Σε πολλές αποχρώσεις και είδη.

Thumb1
« Πίσω