Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

Concrete Wallpaper

LOFT Concrete N
Ταπετσαρία σε απομίμηση μπετόν.
Σε 7 σχέδια.
Μοντέλο Ν1.

LOFT Concrete N
Ταπετσαρία σε απομίμηση μπετόν.
Σε 7 σχέδια.
Μοντέλο Ν3 & Ν4.

LOFT Concrete N
Ταπετσαρία σε απομίμηση μπετόν.
Σε 7 σχέδια.
Μοντέλο Ν5 & Ν6.

LOFT Concrete N
Ταπετσαρία σε απομίμηση μπετόν.
Σε 7 σχέδια.
Μοντέλο Ν7 & Ν2.

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας.
Σχέδιο: Concrete A 01

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας. Ιδανικές για διαμερίσματα, χώρους γραφείων, μπαρ & καφέ αλλά & ξενοδοχεία.
Σχέδιο: Concrete B 07

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Ιδανικές για διαμερίσματα, χώρους γραφείων, μπαρ & καφέ αλλά & ξενοδοχεία.
Σχέδιο: Concrete C 08

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας.Δεν υπάρχουν επαναλήψεις ή επαναλαμβανόμενα σχέδια.
Σχέδιο:Graffiti 14a

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας.Δεν υπάρχουν επαναλήψεις ή επαναλαμβανόμενα σχέδια.
Σχέδιο: Concrete D 21

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας.
Σχέδιο: Concrete E 15

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Φωτογραφία από showroom στην Βόρεια Ευρώπη Σχέδιο: Concrete 03

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Δεν υπάρχουν επαναλήψεις ή επαναλαμβανόμενα σχέδια. Ιδανικές για διαμερίσματα, χώρους γραφείων, μπαρ & καφέ αλλά & ξενοδοχεία.Φωτογραφία από έργο -διαμέρισμα στην Βόρεια Ευρώπη Σχέδιο: Concrete 07

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία υψηλής ανάλυσης πραγματικού τοίχου. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Σχέδιο Concrete H 21

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δεν υπάρχουν επαναλήψεις ή επαναλαμβανόμενα σχέδια. Φωτογραφία από έργο. Σχέδιο Concrete I 23

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας. Ιδανικές για διαμερίσματα, χώρους γραφείων, μπαρ & καφέ αλλά & ξενοδοχεία. Σχέδιο Concrete J 08

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας.Δεν υπάρχουν επαναλήψεις ή επαναλαμβανόμενα σχέδια. Σχέδιο Concrete K 20

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Φωτογραφία από έργο/διαμέρισμα στην Βόρεια Ευρώπη. Σχέδιο Concrete L 23

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας.Δεν υπάρχουν επαναλήψεις ή επαναλαμβανόμενα σχέδια. Ιδανικές για διαμερίσματα, χώρους γραφείων, μπαρ & καφέ αλλά & ξενοδοχεία. Σχέδιο Concrete M 11

LOFT Concrete - Ταπετσαρία από φωτογραφία.
Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό.
Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις του τοίχου σας.

Σχέδιο: Concrete E 15

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία.
Κάθε σχέδιο δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας.
Φωτογραφία από το Loft μας.
Σχέδιο Loft Brick.

Loft Concrete Brick

Loft Concrete Brick

Loft Concrete Brick

Loft Concrete Brick

Loft Concrete Brick

Loft Concrete Brick

LOFT Concrete- Ταπετσαρία από φωτογραφία. Κάθε σχέδιο είναι μοναδικό. Δημιουργείται σύμφωνα με τις διαστάσεις για τον τοίχο σας.Δεν υπάρχουν επαναλήψεις ή επαναλαμβανόμενα σχέδια.
Σχέδιο Brick

Thumb1
« Πίσω